جزوه کاملا تکنیکی صنعتی

این جزوه کاملا تکنیکی و تحلیلی میباشد.

محتوای این جزوه شامل موارد زیر است:

حل تشریحی تست های سراسری

آموزش نکته به نکته

و خودآزمایی برای سنجش


تهیه و تنظیم : سیدامیدنجفی

قیمت: 0 تومان